SARTEL N2XHFE180

Özel Kablolar

N2XH FE 180 0,6/1 kV

VDE 276-604 / 627

Yapı

Tek veya çok telli bakır iletkenli, özel aleve dayanıklı ayırıcı tabakalı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı, alevi iletmeyen, halojenden arındırılmış, yangın esnasında yoğun duman tabakası oluşturmayan ve IEC 60331'e göre alev altında 180 dakika işlevini devam ettiren enerji ve kumanda kabloları.

Teknik Bilgiler

Enerji kabloları, VDE 0276-604'e, kontrol kabloları VDE 0276-627'e uygun olarak üretilirler.

-İzin verilen işletme sıcaklığı:90ºC
-Dış kılıf rengi:Portakal

Aşağıdaki standartlara uygun olarak test edilirler.

LS (Düşük duman)Testi: IEC 61034-2
HF (Halojenden arındırılmışlık)Testi: IEC 60754-2
FR (Aleve Dayanıklılık)Testi: IEC 60332-1 ve IEC 60332-3 Kat.c
FE (Akın iletme)Testi: IC 60331

Kullanıldığı Yerler

Bu kablolar, yangına karşı alınması zorlu güvenlik tedbirlerinin olduğu okullar, hastaneler, toplantı ve alışveriş merkezleri gibi yerlerde dahili ve harici mekanlarda kullanılırlar.

1- Tek veya çok telli bakır iletken

2- Özel ayırıcı tabaka

3- Özel LSF yalıtkan

4- Özel LSF dolgu

5- Özel LSF dış kılıf

N2XH FE 180 0,6/1kV
Nominal Kesit Bakır Faktörü Kablo Dış Çapı (Yaklaşık) Net Ağırlık (Yaklaşık) 20 °C'de iletken DA direnci Satıh Üzerinde Akım Taşıma Kapasitesi Sevk Uzunluğu (Yaklaşık)
mm²   mm kg/km Ω/km A A m
1x4 re 38 6,4 71 4,61 56 40 1000
1x6 re 58 6,9 91 3,08 73 53 1000
1x10 re 96 7,7 133 1,83 101 74 1000
1x16 re 154 8,6 190 1,15 137 101 1000
1x25 rm 240 10,6 293 0,727 182 135 1000
1x35 rm 336 11,6 383 0,524 226 169 1000
1x50 rm 480 13,0 502 0,387 275 207 1000
1x70 rm 672 14,8 700 0,268 353 268 1000
1x95 rm 912 16,6 951 0,193 430 328 1000
1x120 rm 1152 18,3 1184 0,153 500 383 1000
1x150 rm 1440 20,1 1451 0,124 577 444 1000
1x185 rm 1776 22,3 1795 0,0991 661 510 1000
1x240 rm 2304 24,9 2345 0,0754 781 607 1000
2x1,5 re 29 9,6 131 12,1
26
1000
2x2,5 re 48 10,4 164 7,41
36
1000
2x4 re 77 11,3 208 4,61
49
1000
2x6 re 115 12,3 264 3,08
63
1000
2x10 re 192 14,0 374 1,83
86
1000
3x1,5 re 43 9,9 145 12,1
23
1000
3x2,5 re 72 10,8 186 7,41
32
1000
3x4 re 115 11,8 245 4,61
42
1000
3x6 re 173 12,9 318 3,08
54
1000
3x10 re 288 14,6 463 1,83
75
1000
3x16 re/10 re 557 17,8 778 1,15
100
1000
3x25 rm/16 re 874 22,6 1245 0,727
127
1000
3x35 rm/16 re 1162 24,3 1552 0,524
158
1000
3x50 rm/25 rm 1680 28,4 2113 0,387
192
1000
3x70 rm/35 rm 2352 32,1 2900 0,268
246
1000
3x95 rm/50 rm 3216 36,2 3886 0,193
298
1000
3x120 rm/70 rm 4128 40,5 4946 0,153
346
1000
3x150 rm/70 rm 4992 44,0 5900 0,124
399
500
3x185 rm/95 rm 6240 48,7 7362 0,0991
456
500
3x240 rm/120 rm 8064 54,8 9561 0,0754
538
500
4x1,5 re 58 10,7 169 12,1
23
500
4x2,5 re 96 11,6 218 7,41
32
1000
4x4 re 154 12,9 294 4,61
42
1000
4x6 re 230 14,0 384 3,08
54
1000
4x10 re 384 16,2 576 1,83
75
1000
4x16 re 614 18,4 825 1,15
100
1000
5x1,5 re 72 11,6 195 12,1
23
1000
7x1,5 re 101 12,9 254 12,1
15
1000
10x1,5 re 144 15,6 346 12,1
13
1000
12x1,5 re 173 16,5 379 12,1
13
1000
14x1,5 re 202 17,5 446 12,1
12
1000
19x1,5 re 274 19,3 559 12,1
11
1000
21x1,5 re 305 20,3 614 12,1
10
1000
24x1,5 re 346 22,6 709 12,1
10
1000
30x1,5 re 432 23,6 832 12,1
9
1000
40x1,5 re 576 26,7 1050 12,1
8
1000
5x2,5 re 120 12,6 255 7,41
32
1000
7x2,5 re 168 14,1 335 7,41
21
1000
10x2,5 re 240 17,8 481 7,41
18
1000
12x2,5 re 288 18,3 536 7,41
17
1000
14x2,5 re 336 19,2 600 7,41
16
1000
19x2,5 re 456 21,2 762 7,41
15
1000
21x2,5 re 504 22,5 848 7,41
15
1000
24x2,5 re 576 24,9 966 7,41
13
1000
30x2,5 re 720 26,3 1144 7,41
12
1000
40x2,5 re 960 29,6 1473 7,41
11
1000
Not: Akım taşıma kapasiteleri 30 °C ortam sıcaklığında geçerlidir.